A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2017. JÚLIUS 31.,,

hétfő


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

783

2017. évi LXXIII. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

805

2017. évi LXXVII. törvény Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

807

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

861

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

1057

14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1059

15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet A befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről

1061

16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet A befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról

1064

17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

1068

A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

1073

HIRDETMÉNYEK

1087


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet Az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről

1090

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet Egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról

1091

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye kijelölt szervezeteknek - a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti - közzétételéről

1105


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

1114

13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról

1116

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.