A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. JÚNIUS 30.,,

péntek


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi XLVII. törvény A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

523

2017. évi LXII. törvény A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról

524

2017. évi LXIX. törvény A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

546

137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

616

1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat A NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról

619

A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

620

CIMBORA Nyugdíjpénztár

641

MKB Nyugdíjpénztár Magán ág

660

SZÖVETSÉG Nyugdíjpénztár

670

DIMENZIÓ Egészégpénztár

694

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

706

2017. évi LVII. törvény Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

726

2017. évi LXI. törvény Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról

732

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

743


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

750

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.