A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. MÁJUS 5.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi XXI. törvény A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról

387

3/2017. (III. 28.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközök felhasználásával és a 2017. évi támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

391

4/2017. (III. 29.) NGM rendelet Az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

399

5/2017. (III. 30.) NGM rendelet Egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról

400

71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

424

84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

425

HIRDETMÉNYEK

428


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

436

2/2017. (III. 22.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

438

82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

439

1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat A kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről

441

1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozat A Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

442

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

442

1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

444

2017. évi XXVIII. törvény A nemzetközi magánjogról

444

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.