A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. MÁRCIUS 30.,,

csütörtök


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi II. törvény A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

315

HIRDETMÉNYEK

 

JOGSZABÁLYOK

 

1/2017. (II. 21.) NGM rendelet A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

320

35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

320

2017. évi XIV. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

321

2017. évi I. törvény A közigazgatási perrendtartásról

322

52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

363

56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az "okos város", "okos város módszertan" fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról

372

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

374

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet Aa Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

376

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

377

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi XIII. törvény Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

380

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

381

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.