A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. FEBRUÁR 28.,

kedd


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

1/2017. (II. 10.) MNB rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

255

26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

277

HIRDETMÉNYEK

278


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet A Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

284

14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

285

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

287

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

289

22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

290

24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

282

29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

302

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

305


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

308

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.