A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. DECEMBER 29.,,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről

1601

2017. évi CLI. törvény Az adóigazgatási rendtartásról

1708

2017. évi CLII. törvény Az uniós vámjog végrehajtásáról

1741

41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

1814

HIRDETMÉNYEK

1816


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

1818


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CLXI. törvény Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

1821

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.