A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. NOVEMBER 29.,,

szerda


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

1433

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet A Magyar Államkincstárról

1440

2017. évi CXXXIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

1448

2017. évi CXLV. törvény Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

1449

HIRDETMÉNYEK

1525


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CXXVI. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

1528

2017. évi CXXVIII. törvény A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

1538

2017. évi CXXIX. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

1542

33/2017. (X. 26.) NGM rendelet A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

1570

331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

1578

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

1582


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

35/2017. (X. 26.) NGM rendelet A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról

1590

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet Az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1591

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A 2018. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

1595

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.