A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2017. OKTÓBER 31.,,

kedd


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

28/2017. (X. 3.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

1387

29/2017. (X. 6.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

1396

30/2017. (X. 10.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

1396

2017. évi CXXII. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

1400

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

1401

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

1402

HIRDETMÉNYEK

1410


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2017. évi CXVIII. törvény A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

1412

2017. évi CXIX. törvény A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

1417

2017. évi CXX. törvény A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról

1420

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet A felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

1426


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2018. évi mértékéről

1430

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.