A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2017. FEBRUÁR 2.,

csütörtök


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi CXLII. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

3

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

9

425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

17

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

20

2016. évi CLXXXII. törvény Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

41

53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

53

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

55

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

76

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet Az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

109

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

114

63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

156

HIRDETMÉNYEK

168


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

170

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

170

488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

172

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

207

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye Kijelölt szervezeteknek - a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti - közzétételéről

221


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi CXLV. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

224

2016. évi CXLVI. törvény A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról

241

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

243

57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról

245

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.