A kiadó honlapja

Ön az oldal 57124. látogatója        

Budapest

2016. OKTÓBER 3.,

hétfő


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

2125

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2126

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

2136

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület Tagjairól

2206

HIRDETMÉNYEK

2207


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

2216

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2217

34/2016. (IX. 14.) NGM rendelet A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról

2255

273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet A családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2256

274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

2262

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye Kijelölt szervezeteknek - a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti - közzétételéről

2263


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

2266

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

2279

32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet Az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól

2298

33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

2300

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.22.