A kiadó honlapja

Ön az oldal 57124. látogatója        

Budapest

2016. SZEPTEMBER 5.,

hétfő


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről

1979

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1986

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

1990

199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

1991

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1994

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1996

214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1997

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1999

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2000

247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

003

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

 

Megfelelőségértékelő szervezet kijelölésének közzétételéről

2016


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatai

2018

A nemzetgazdsági miniszter közleménye a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról

2120

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.22.