A kiadó honlapja

Ön az oldal 57124. látogatója        

Budapest

2016. AUGUSZTUS 4.,

csütörtök


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

1469

2016. évi LXVIII. törvény A jövedéki adóról

1525

2016. évi LXXVI. törvény A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

1591

2016. évi LXXXVII. törvény A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról

1652

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

1652

20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

1846

21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1846

22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

1853

HIRDETMÉNYEK

 

NYUGDÍJPÉNZTÁRI KÖLEMÉNY

 

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

1862


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

1878

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

1914


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi LXXIX. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

1924

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

1936

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.22.