A kiadó honlapja

Ön az oldal 57124. látogatója        

Budapest

2016. JÚNIUS 30.,,

csütörtök


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

I JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi XLIV. törvény A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

1197

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

1219

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1223

2016. évi LIII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról

1223

17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet Az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

1267

2016. évi LV. törvény Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról

1269

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

1281

157/2016. (VI. 13.)Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1284

A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A nyugdíjpénztárak közleményei 1289

HIRDETMÉNYEK


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2016. évi XL. törvény A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

1360

115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

1365

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

1387

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

1424

127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1445

128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1451


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól

1454

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet Egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

1464

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.22.