A kiadó honlapja

Ön az oldal 57133. látogatója        

Budapest

2016. ÁPRILIS 29.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

jogszabályok

 

2016. évi IX. törvény A behajtási költségátalányról

739

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

740

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

813

2016. évi XIII. törvény Az uniós vámjog végrehajtásáról

815

2016. évi XVI. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

861

2016. évi XVII. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

862

2016. évi XVIII. törvény A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

862

85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatáskörről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

866

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

jogszabályok

 

2016. évi XV. törvény A nemzeti otthonteremtési közösségekről

872

2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

889


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

jogszabályok

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

892

A nemzetgazdasági miniszter közleménye

 

A Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata a Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

904

A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata a Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

907

A Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata a Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

910

A Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata a Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

913

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

916

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.24.