A kiadó honlapja

Ön az oldal 57133. látogatója        

Budapest

2016. OKTÓBER 28.,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról

2307

295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet Az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2309

38/2016. (IX. 29.) MNB rendelet A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

2310

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

2312

2016. évi XCVII. törvény Egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

2313

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről

2316

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet Az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről

2320

38/2016. (X. 12.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek módosításáról

2324

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület Tagjairól

2327

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

2352


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2017. évi mértékéről

2382

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

2382

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.24.