A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. AUGUSZTUS 31.,,

hétfő


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

1909

20/2015. (VII. 28.) NGM rendelet A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

1910

217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

1911

218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1911

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

1914

231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

1917

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI KÖZLEMÉNY

 

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységet lezáró beszámolója

1920

HIRDETMÉNYEK

1934


II. GAZDASÁG

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. július 1. és 2015. július 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1936

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának közleménye

1938


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1940

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.