A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. JÚLIUS 31.,,

péntek


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

jogszabályok

 

2015. évi LXI. törvény Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról

1437

145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1438

2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról

1438

2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról

1452

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

1464

2015. évi CI. törvény A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

1640

175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

1667

2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről

1688

Önkéntes Nyugdíjpénztári és Egészségpánztári kölemények

 

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára

1768

Balzsam Egészségpénztár

1787

Közleményhelyesbítés

 

MKB Nyugdíjpénztár

1790

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

15/2015. (V. 22.)NGM rendelet A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

1846

140/2015. (VI. 9.)Korm. rendelet Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1847

17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról

1850

2015. évi CXXIV. törvény A nemzeti akkreditálásról

1867

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. június 1. és 2015. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1872


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2015. évi LXVI. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

1876

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1906

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.