A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. ÁPRILIS 30.,,

csütörtök


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

6/2015. (III. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

621

2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

660

2015. évi XVI. törvény A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

660

2015. évi XVII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

661

82/2015. (III. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

662

2015. évi XXXI. törvény A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről

663

13/2015. (IV. 13.) NGM rendelet Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról szóló 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

665

HIRDETMÉNYEK

666


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

668

79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

669

9/2015. (III. 31.) NGM rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

673

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. március 1. és 2015. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

691


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

696

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

703

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.