A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. ÁPRILIS 10.,,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

553

41/2015. (III. 11.) Korm. rendelet Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszüntetéséről

565

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

566

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

568

44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

608

HIRDETMÉNYEK

610


II. GAZDASÁG

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. február 1. és 2014. február 28. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

612

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgát hirdet az előírt szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezők részére

614


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

616

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.