A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. ÁPRILIS 9.,,

csütörtök


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

1/2015. (I. 29.) NGM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

333

2/2015. (II. 3.) NGM rendelet A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

333

2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról

334

2015. évi II. törvény A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról

336

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

343

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Tradíció Nyugdíjpénztár közleménye

354

A Tempo Nyugdíjpénztár közleménye

358

HIRDETMÉNYEK

362

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A Magyar Államkincstár körbélyegzőjének érvénytelenítése

368


II. GAZDASÁG

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. január 1. és 2015. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

370


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

374

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

534

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.