A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. DECEMBER 23.,,

szerda


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

30/2015. (XI. 19.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

2557

31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

2565

2015. évi CLXXVIII. törvény A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2566

2015. évi CLXXXVII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

2589

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye A Díjfizetési Szabályzat közzétételéről

2635

HIRDETMÉNYEK

2640


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2015. évi CLXXX. törvény A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról

2642

2015. évi CLXXXVI. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról

2651

361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2703

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

2707

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

2730

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 015. november 1. és 2015. november 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2749


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

2756

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye A bérgarancia támogatás 2016. évi felső határáról

2761

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.