A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. NOVEMBER 30.,,

hétfő


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

28/2015. (X. 21.) NGM rendelet A biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

2321

29/2015. (X. 21.) NGM rendelet A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2322

2015. évi CLXII. törvény Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról

2326

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

2344

2015. évi CLXIV. törvény A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

2346

2015. évi CLXXII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról

2350

295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2462

2015. évi CXLVIII. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

2468

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Általános Pénztárszövetség tagpénztárai közleményei

2469

A CIMBORA Nyugdíjpénztár 2014. évi adatainak nyilvánosságra hozatala a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §-ban foglaltak értelmében

2475

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

27/2015. (X. 15.) NGM rendelet A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

2480

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

2494

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

2504

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

2529

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. október 1. és 2015. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2549


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye A 2016. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

2552

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.