A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. ÁPRILIS 8.,,

szerda


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2014. évi XCI. törvény Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

3

2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

9

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költség@TART1 = vetéséről

120

347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

299

2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

300

HIRDETMÉNYEK

304


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

306

331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

309

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. december 1. és 2014. december 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

322


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

328

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2015. évi havi felső korlátjáról

330

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.