A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. SZEPTEMBER 26.,

péntek


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet A hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

1725

26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

1726

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

1727


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság személyi változásairól

1730

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1730


EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának közleménye 2013. 07. 01.-2014. 06. 30. üzleti évi, végelszámolást lezáró beszámolójának közzétételéről

1733


HIRDETMÉNYEK

 

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

1754


HIRDETMÉNYEK

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgát hirdet az előírt szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezők részére

1766


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. augusztus 1. és 2014. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1767

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1772


HIRDETMÉNYEK

 

Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság közleménye A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról

1774

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.