A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. AUGUSZTUS 29.,

péntek


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2014. évi XXXIV. törvény A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

1569

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről

1572

2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

1597

2014. évi XXXVIII. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerző-déseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

1678

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1685

190/2014. (VII. 30.) Korm. rendelet A Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

1686

24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervi-zeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemelte-tésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

1686

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek bizton-ságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

1688

HIRDETMÉNYEK

1690

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. július 1. és 2014. július 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1720

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.