A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. JÚLIUS 30.,

szerda


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2014. évi XXII. törvény A reklámadóról

1461

2014. évi XXXIII. törvény Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

1463

2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1481

153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelete Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1497

159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1500

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

1503

23/2014. (VI. 24.) MNB rendelete A jegybanki alapkamat mértékéről

1548

24/2014. (VI. 27.) MNB rendelete A hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

1548


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

18/2014. (VII. 4.) NGM utasítása Egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások hatályon kívül helyezéséről

1551

HIRDETMÉNYEK

1555

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

22/2014. (VI. 27.) NGM rendelete A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

1558


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. június 1. és 2014. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1560

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata A Vasúti Koalíció Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi joga, döntési joga és reprezentativitása megszűnésének megállapítása

1564

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.