A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. JÚNIUS 30.,

hétfő


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1194

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

1194

15/2014. (V. 19.) MNB rendelet A "90 éves a Magyar Nemzeti Bank" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1212

16/2014. (V. 19.) MNB rendelet A "90 éves a Magyar Nemzeti Bank" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1214

17/2014. (V. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1216

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

16/2014. (V. 23.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2014. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 22.) NGM utasítás módosításáról

1216

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. § (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, továbbá a könyvvizsgálói jelentés közzététele, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás közzététele

1218

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

1218

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

1227

Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

1230

ARTISJUS Kardos Gyula Nyugdíjpénztár

1255

Bizalom Nyugdíjpénztár

1258

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

1260

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

1261

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

1276

"CÁT" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

1278

Chinoin Nyugdíjpénztár

1279

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

1283

CIMBORA Nyugdíjpénztár

1285

Dunastyr Zrt. Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1298

ELMŰ Nyugdíjpénztár

1300

Első Hazai Nyugdíjpénztár

1301

Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár

1303

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1304

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

1307

Életút Nyugdíjpénztár

1310

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

1315

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

1323

HONVÉD Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

1324

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

1330

Hunalpa Nyugdíjpénztár

1342

ING Magánnyugdíjpénztár

1343

ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

1353

Lilly Nyugdíjpénztár

1358

Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

1359

MEZŐ Nyugdíjpénztár

1360

MKB Nyugdíjpénztár

1361

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára

1390

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1398

Pannónia Nyugdíjpénztár

1403

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1409

Praxis Nyugdíjpénztár

1411

PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár

1412

Quaestor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

1417

Rába Nyugdíjpénztár

1419

Richter Gedeon Rt. mellett működő Önkéntes Nyugdíjpénztár

1420

Szövetség Nyugdíjpénztár

1422

Taurus Nyugdíjpénztár

1437

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

1439

ZUGLIGET Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

1440

3M Önkéntes Nyugdíjpénztár

1445

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár közleménye A 2013. évi gazdálkodási adatairól

1446

Országos Betétbiztosítási Alap közleménye Díjfizetési Szabályzat módosításáról

1447

HIRDETMÉNYEK

1448


II. GAZDASÁG

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

17/2014. (VI. 6.) NGM utasítás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás módosításáról

1450

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. május 1. és 2014. május 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1455

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.