A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. MÁJUS 28.,

szerda


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

1031

149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1036

11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet Az "Egressy Béni" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1037

12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet Az "Egressy Béni" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1039

13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1041

18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról

1041

20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998.(V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról

1042


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

14/2014. (IV. 14.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

1046

15/2014. (V. 5.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás módosításáról

1060


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1069

HIRDETMÉNYEK

1072

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

1074


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

148/2014. (V. 5.) Korm. rendelet A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1102

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1157

21/2014. (V. 5.) NGM rendelet A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

1158

1287/2014. (V. 5.) Korm. határozat A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1160


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. április 1. és 2014. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1160

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1164


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1273/2014. (IV. 24.) Korm. határozat A Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról

1188

1274/2014. (IV. 24.) Korm. határozat A REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

1188

1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozat 2014. május-december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről

1188

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.