A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. ÁPRILIS 29.,

kedd


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

961

122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

962

4/2014. (III. 18.) MNB rendelet A "Mária aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

964

5/2014. (III. 18.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott "Mária aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

965

6/2014. (III. 18.) MNB rendelet A "Mária aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

967

7/2014. (III. 25.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

968

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet Az "Ybl Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

968

9/2014. (III. 31.) MNB rendelet Az "Ybl Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

970

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

11/2014. (III. 21.) NGM utasítás A játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő bizottság létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás módosításáról

971

12/2014. (IV. 9.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

972

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság közleménye A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatának módosításáról

973

HIRDETMÉNYEK 975

I. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK

 

97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

978

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

988

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

13/2014. (IV. 9.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről szóló 24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás módosításáról

989

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. március 1. és 2014. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt uta-zási vállalkozók jegyzékéről

991

Pályázati kiírás „Ipari Park” cím viselésére

993

Pályázati kiírás „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére

995

Pályázati kiírás „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére

996


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1000

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

1008

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

1016

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

1020

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

1025

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

1027

1179/2014. (III. 27.) Korm. határozat A Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

1027

1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozat A HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásá-ról

1027

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.