A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. MÁRCIUS 10.,

hétfő


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

461

1/2014. (I. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

467

2/2014. (I. 22.) NGM rendelet Egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

467

3/2014. (I. 31.) NGM rendelet A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

469

4/2014. (II. 6.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

471

6/2014. (II. 12.) NGM rendelet Az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

482

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2014. (I. 17.) MNB utasítása A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

485

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról

600

3/2014. (I. 21.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

602

4/2014. (I. 22.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2014. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

621

5/2014. (I. 23.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

625

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján szervezett szakmai és modulzáró vizsgák gyakorlati-írásbeli, valamint interaktív, továbbá a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján pénzügyi ágazati központi modulzáró, központi gyakorlati és központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladataiért fizetendő egységes térítés összegéről

628

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

628

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

632

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

636

21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

636

1/2014. (I. 21.) NGM rendelet A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

637

5/2014. (II. 7.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

638

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat A ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

642

1028/2014. (I. 31.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

642

1045/2014. (II. 7.) Korm. határozat A BorsodChem Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

643

1/2014. (I. 6.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

643

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. január 1. és 2014. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

669

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának közleménye Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgáról

672


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1005/2014. (I. 17.) Korm. határozat A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

674

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága közleménye A 2014. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

674

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.