A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. DECEMBER 23.,

kedd


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2207

2014. évi LXII. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

2273

2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2388

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

2532

2014. évi LXXVII. törvény Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

2534

2014. évi LXXVIII. törvény A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2542

37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

2555

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye Dijfizetés Szabályzat módosításáról

2586

HIRDETMÉNYEK

2587


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

2594

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. november 1. és 2014. novenber 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2613


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2618

318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról

2620

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

2630

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

2633

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye A bérgarancia támogatás 2015. évi felső határáról

2647

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.