A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2014. NOVEMBER 28.,

péntek


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet Egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1855

31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosításáról

1857

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1859

32/2014. (X. 21.) NGM rendelet Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról

1865

34/2014. (XI. 14.) AB határozat A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

1869

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az ING Magánnyugdíjpénztár 2014. évi tevékenységet lezáró beszámolója mérleg és eredménykimutatásának adatai

1921

HIRDETMÉNYEK

1928


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

1930

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

2181

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2014. október 1. és 2014. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2198


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

33/2014. (X. 30.) NGM rendelet A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

2202

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.