A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. JÚNIUS 29.,

péntek


 


8. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2645

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. május 1. és 2012. május 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2654


A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. §-ának (3) bekezdése valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján a 2011. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

2657

ARANYKORONA Önkéntes Nyugdíjpénztár

2657

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Nyugdíjpénztára

2663

Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár

2678

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára

2684

Pannónia Nyugdíjpénztár

2695

MOBILITÁS Önkéntes Nyugdíjpénztár, amely 2012. április 1. nappal beolvadt a Pannónia Nyugdíjpénztárba

2719

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár

2733

QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

2742

Richter Gedeon Rt. mellett működő Önkéntes Nyugdíjpénztár

2753

TAURUS Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

2761

Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár

2774

Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár

2778

Voláncsalád Nyugdíjpénztár

2797


AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40. §-ának (6) bekezdése, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36. §-ának (1)bekezdése alapján a 2011. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

2803

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

2803

Életerő Egészségpénztár

2812

Első Regionális Önkéntes Egészségpénztár

2817

KST Forrás Önsegélyező Pénztár

2822

végelszámolás előtti záró beszámoló

 

Liga Önsegélyező Pénztár

2828

Postás Egészségpénztár

2833

Pro Sanitate Hazai Kiegészítő Egészségpénztár

2839

végelszámolás előtti záró beszámoló

 

QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár

2845

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

2851

VITAMIN Egészségpénztár

2856

WELLNESS Egészségpénztár

2859


HIRDETMÉNYEK

 

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.