A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. ÁPRILIS 27.,

péntek


 


4. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi XVI. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

1661

2012. évi XVII. törvény Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról

1666

2012. évi XX. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

1671

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet A kormányzati stratégiai irányításról

1672

56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet Az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról

1684

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

1694

60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1704

5/2012. (III. 30.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

1709

6/2012. (IV. 2.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

1722

7/2012. (IV. 2.) MNB rendelet Az „Örkény István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1722

8/2012. (IV. 4.) MNB rendelet A „MASAT-1” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

1723


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

21/2012. (III. 20.) OGY határozat A 2002–2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról

1725

31/2012. (IV. 3.) OGY határozat A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

1725

1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról

1726

2/2012. (IV. 5.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1727


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1773


KÖZLEMÉNYEI

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésére jogosított szervezetek jegyzékéről

1778


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Államkincstár közleménye A megszűnt társadalmi szervezetek vagyonának közérdekű célra történő felhasználásáról

1780

A Pénztárak Garancia Alapjának közleménye A 2009. évi és 2010. évi éves beszámolóról

1781


HIRDETMÉNYEK

 

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLY

 

10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1570


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

4/2012. (III. 1.) NGM utasítás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás módosításáról

1571


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az „Ipari Park” címet elnyert szervezetek listájának közzétételéről

1574

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. február 1. és 2012. február 29. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1575

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLY

 

3/2012. (II. 10.) NGM rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1580


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

3/2012. (II. 24.) NGM utasítás A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-ról

1593

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.