A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. MÁRCIUS 26.,

hétfő


 


3. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi VIII. törvény Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról

1469

2012. évi IX. törvény Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről

1469

15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek tart3ére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

1471

26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1474

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról

1476

5/2012. (III. 1.) NGM rendelet Az elemi költségvetésről

1477

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet A törzskönyvi nyilvántartásról

1479

1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

1486


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1027/2012. (II. 14.)Korm. határozat A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról szóló 4/2012. (I. 30.) Korm. rendelettel összefüggő feladatának ellátásához szükséges forrás költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról

1507

1/2012. (II. 10.) NGM határozat Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

1509

1/2012. (II. 16.) PSZÁF utasítás Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1509


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1559


EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Prémium ÖnkéntesKölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztárközleménye A Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár „v.a.” 2011. évi éves beszámolója és a 2012. évi végelszámolási nyitó beszámolója

1562


HIRDETMÉNYEK

 

II.GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLY

 

10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1570


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

4/2012. (III. 1.) NGM utasítás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás módosításáról

1571


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az „Ipari Park” címet elnyert szervezetek listájának közzétételéről

1574

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. február 1. és 2012. február 29. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1575

III.FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLY

 

3/2012. (II. 10.) NGM rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1580


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

3/2012. (II. 24.) NGM utasítás A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1593

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.