A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. FEBRUÁR 20.,

hétfő


 


2. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról

1285

2/2012. (I. 16.) KIM rendelet A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról

1295

1/2012. (I. 3.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

1296

2/2012. (I. 11.) MNB rendelet A „Madách Imre: Az ember tragédiája” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1297

3/2012. (I. 12.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

1298

4/2012. (I. 20.) MNB rendelet A „Reményi József” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1305


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1/2012. (I. 20.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1306

1/2012. (I. 27.) NAV utasítás A közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről

1353


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1355


EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Pénzügyi SzervezetekÁllami Felügyeletének közleménye A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által, a 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján engedélyezett, értékpapírok előállítására jogosult nyomdák jegyzékéről

1358

HIRDETMÉNYEK

1359

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

4/2012. (I. 30.) Korm. rendelet Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról

1362

5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről

1362


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

1363


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. január 1. és 2012. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1365

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről

1370

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

1430

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról

1434


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal alapító okirata

1440

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat

1444

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1445

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat

1449

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat

1450

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

1452


KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának közleménye A 2012. évre szóló munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről

1459

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.