A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. DECEMBER 28.,

péntek


 


14. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CLXVIII. törvény A közművezetékek adójáról

3918

2012. évi CLXXII. törvény A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

3920

2012. évi CLXXIII. törvény A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről

3925

2012. évi CLXXIV. törvény A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről

3926

2012. évi CLXXV. törvény A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

3928

2012. évi CLXXVII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

3972

2012. évi CLXXVIII. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

3973

2012. évi CLXXXVI. törvény Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról

4095

332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

4098

337/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

4098

338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggő módosításáról

4100

339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

4103

32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól

4105

24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

4106

19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról1

4107

20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról2

4107

21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról3

4108

22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról4

4109

23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról5

4111

24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet A biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet módosításáról6

4112

25/2012. (XI. 27.) PSZÁF rendelet A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról7

4112

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

4114

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet, a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet, és a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján szervezett szakmai és modulzáró vizsgák gyakorlati-írásbeli valamint interaktív vizsgafeladataiért fizetendő egységes térítési díjakról

4115

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Pénztárak Garancia Alapjának közleménye A 2011. évi beszámolóról

4115

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye A Díjfizetési Szabályzat módosításáról

4118

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CLXIX. törvény A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

4124

2012. évi CLXXIX. törvény Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

4126

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. november 1. és 2012. november 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

4127


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

37/2012. (XI. 23.) NGM utasítás A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási számának képzéséről

4134

38/2012. (XI. 23.) NGM utasítás A felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltást elrendelő határozat közzétételéről

4134

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A bérgarancia támogatás 2013. évi maximális mértékéről

4135

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.