A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. OKTÓBER 30.,

kedd


 


12. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

3550

2012. évi CXXXV. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról

3550

2012. évi CXXXVIII. törvény A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról

3551

2012. évi CXXXIX. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

3553

2012. évi CXLI. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról

3553

2012. évi CXLII. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

3555

2012. évi CXLIV. törvény A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról

3556

271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

3558

281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

3560

287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről

3562

17/2012. (IX. 18.) MNB rendelet A „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

3564

18/2012. (IX. 25.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

3566

19/2012. (X. 4.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

3566

12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelet A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet módosításáról*

3569

13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról

3570

14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról**

3570

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓESZKÖZÖK

 

1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről

3571

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

3576

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Budapest Magánnyugdíjpénztár közleménye A DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár (amely beolvadt a Budapest Magánnyugdíjpénztárba) 2012. évi tevékenységet lezáró mérlegéről és eredménykimutatásáról

3578

HIRDETMÉNYEK

3591


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CXLIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

3594

263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI.19.) Korm. rendelet módosításáról

3595

270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól

3596

29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet A „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról

3607

30/2012. (IX. 28.) NGM rendelet A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

3609

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról

3609

1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozat A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról

3631

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. szeptember 1. és 2012. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

3660


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLY

 

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

3672

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

28/2012. (X. 9.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról

3678

29/2012. (X. 9.) NGM utasítás Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól

3683

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2013. évi mértékéről

3690

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatai A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalát alkotó érdekképviseletek döntési jogának és reprezentativitásának megállapítása

3690

A Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság megszüntetése az ÁPBtv. 11. § (1) bek. szabálya alapján

3695

A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság Kohászati Koalíció tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján

3697

A Bőr- és Cipőipari Egyesülés Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján

3699

A HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi feltételeinek megállapítása

3701

A Köztisztasági Egyesülés Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján

3703

A Magyar Ruhagyártók Egyesülés Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28.§ (5) bek. átmeneti szabálya alapján

3705

A Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalán résztvevő Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége döntési jogának és reprezentativitásának megállapítása

3707

A Településszolgáltatási Egyesület Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi feltételeinek megállapítása

3710

A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel megszűnésének és a részvétel feltételeinek megállapítása

3712

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.