A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. SZEPTEMBER 25.,

kedd


 


11. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

3373

253/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

3375

254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

3379

16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

3381

3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról*

3382

4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról**

3383

5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3383

6/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3387

7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról

3391

8/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3394

9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A biztosítók és a független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3398

10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3402

11/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet A befektetési alapkezelők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

3405

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

25/2012. (VIII. 31.) NGM utasítás Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3409

KÖZLEMÉNYEK

 

Az Évgyűrűk Önkéntes A 2011. évi beszámolóról

3425

Nyugdíjpénztár közleményei A 2012. évi tevékenységet lezáró beszámolóról

3434

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról

3444

26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet Egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

3447

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat A Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájáról

3449

1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról

3449

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. július 27. és 2012. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

3460

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK KÖZLEMÉNYE

 

Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak – felhívás a díj 2012. évi elnyerésére

3462


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

3464

24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól

3490

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről*

3513

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

3515

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

23/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi pénzkezelési szabályzatáról

3515

24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről

3539

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.