A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. AUGUSZTUS 24.,

péntek


 


10. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi XCIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról

3166

2012. évi. CI. törvény A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

3167

2012. évi CII. törvény A biztosítási adóról

3178

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

3180

2012. évi CXV. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

3195

2012. évi CXVI. törvény A pénzügyi tranzakciós illetékről

3199

159/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

3202

160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

3202

165/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

3203

169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

3203

204/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

3215

205/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

3218

206/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

3222

207/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

3222

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

3223

18/2012. (VII. 13.) NGM rendelet A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

3227

21/2012. (VII. 27.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet módosításáról

3228

22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet Egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról

3228

23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

3229

2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

3234

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3238

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3244

KÖZLEMÉNY

 

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közleménye A Magánpénztári Ágazatának tevékenységet lezáró beszámolójáról

3246

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CIII. törvény Az Erzsébet-programról

3266

171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

3267

20/2012. (VII. 23.) NGM rendelet A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról

3295

43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól

3296

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1241/2012. (VII. 17.) Korm. határozat A „Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ Edelény – A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén” c. kiemelt projekt támogatásának növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program keretét érintően

3301

1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat Az Ős-Dráva Programról

3303

19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás A Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3304

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. július 1. és 2012. július 27. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

3332

Pályázati kiírás „IPARI PARK” cím viselésére

3335

Pályázati felhívás a 2012. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére

3355


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLY

 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól*

3358

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

3358

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet alapján a 2011. évi pályázat eredményéről

3358

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.