A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. JÚNIUS 9.,

csütörtök


 


I. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 4370 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi XLIII. törvény A szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról

2859

2011. évi XLVI. törvény Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról

2860

2011. évi XLVII. törvény A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról

2863

2011. évi LI. törvény Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

2863

74/2011. (V. 2.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2864

79/2011. (V. 12.) Korm. rendelet Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2869

17/2011. (IV. 19.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

2870

18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről

2894

19/2011. (V. 6.) NGM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról

2895

20/2011. (V. 10.) NGM rendelet A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet módosításáról

2897


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

14/2011. (V. 6.) NGM utasítás A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás módosításáról

2914

15/2011. (V. 6.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

2917


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2931


AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40. §-ának (6) bekezdése és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36. §-ának (1) bekezdése alapján a 2010. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

2933

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

2933

Jószolgálat Önsegélyező Pénztár

2938

MKB Egészségpénztár

2939

Vitalitás Egészségpénztár

2942

HIRDETMÉNYEK

2946

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet Egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

2948


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

18/2011. (V. 23.) NGM utasítás Az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő, a megfelelőségértékelő szervezeteket kijelölő bizottságról, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével kapcsolatos hatósági döntések előkészítésének és meghozatalának rendjéről szóló 6/2011. (II. 15.) NGM utasítás módosításáról

2949


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről kiadott engedély módosításáról, valamint a nyilvántartott és közzétett adatokban bekövetkezett változásokról

2950

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. április 1. és 2011. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2977

Felhívás kínai turistacsoportok ADS-rendszerben történő beutaztatását folytató utazásszervező vállalkozók regisztrációjához

2980

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet A megyei munkaügyi központok illetékességéről, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról

2986


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

16/2011. (V. 6.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről

3054

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.