A kiadó honlapja

Ön az oldal 58038. látogatója        

Budapest

2011. MÁJUS 19.,

csütörtök


 


I. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 4535 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról

2643

69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet Összefogás az Államadósság Ellen Alapról

2646

70/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2648

15/2011. (IV. 12.) NGM rendelet A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

2648


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

13/2011. (IV. 28.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2011. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

2649


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2653

A nemzetgazdasági miniszter által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába a 2010. év folyamán felvett természetes személyek nyilvános adatairól, illetve a nyilvános adatokban bekövetkezett változásokról

2656

A nemzetgazdasági miniszter által vezetett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásaiba a 2010. év folyamán felvett természetes személyek nyilvános adatairól és a nyilvános adatokban bekövetkezett változásokról

2755


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Államkincstár közleménye a 2010. évben megszűnt társadalmi szervezetek vagyonának felhasználásáról

2799

HIRDETMÉNYEK

2800

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

2802

68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Programirodákról

2806

26/2011. (IV. 7.) VM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról*

2806

6/2011. (IV. 13.) MNB rendelet A „Duna-Dráva Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról

2808


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. március 1. és 2011. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2810

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


KÖZJOGISZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

12/2011. (IV. 15.) NGM utasítás A Foglalkoztatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2814


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Foglalkoztatási Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

28

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.21.