A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. ÁPRILIS 27.,

szerda


 


I. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 3215 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi XIII. törvény A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról

2484

2011. évi XXXI. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

2489

2011. évi XXXII. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról

2490

2011. évi XXXV. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

2492

22/2011. (III. 3.) Korm. rendelet A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2493

32/2011. (III. 17.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról

2494

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

2496

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

2522

40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2525

9/2011. (III. 9.) NGM rendelet A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról

2527

10/2011. (III. 17.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési felelősségéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési felelősségéről, valamint a kártérítési eljárás részletes szabályairól

2528

13/2011. (III. 25.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjéről

2539

14/2011. (III. 25.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

2554

5/2011. (III. 3.) BM rendelet A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

2564

4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet A pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról*

2574

5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről *

2576

6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről **

2577

5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet A „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról

2579


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

2580

1045/2011. (III. 16.) Korm. határozat A Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

2582

11/2011. (III. 9.) OGY határozat A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

2582

22/2011. (III. 22.) OGY határozat A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

2583

10/2011. (III. 18.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás módosításáról

2583


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

2584


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2586

A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

2588

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

2590


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyező pénztárak közleményei az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40. §-ának (6) bekezdésében, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36.§-ában foglaltak alapján

2592

MOBILITÁS PLUSZ Önsegélyező Pénztár v. a.

2010. évi mérleg és eredménykimutatás

tevékenységet lezáró beszámoló

2598

HIRDETMÉNYEK

2605

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

2608

45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet módosításáról

2614

11/2011. (III. 21.) NGM rendelet Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

2614


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat Az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó terület-előkészítő munkák (lőszermentesítés, Natura 2000 kármérséklő, kompenzációs, valamint régészeti feltárás) koordinációjáról

2615

1054/2011. (III. 22.) Korm. határozat A kiemelt jelentőségű beruházásokat kezelő és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését előkészítő tárcaközi bizottság létrehozásáról

2617


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. február 1. és 2011. február 28. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2618


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről

2622

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


KÖZLEMÉNYEK

 

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának közleménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával és a szakszervezeti taglétszám 2011. évi igazolásával összefüggő feladatokról

2634

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Tiszaszentimre K-25 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2635

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Nemesgulács K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

2635

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 3/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Szeged B-735 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatát engedélyező határozat kijavításáról

2635

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 4/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Kisvárda B-154 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2635

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 5/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Kaposvár K-232 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törléséről

2636

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 6/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Nyírbátor K-363 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2636

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 7/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2636

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 8/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Makói „Marosi Gyógyiszap” számára gyógyiszap megnevezés használatának engedélyezéséről

2636

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 9/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Kisújszállás B-102 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törléséről

2637

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Marcali K-24 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2637

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.