A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. MÁRCIUS 22.,

kedd


 


I. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 4870 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I.PÉNZÜGY

 


TÖRVÉNYEK

 

2011. évi I. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról

2251


RENDELETEK

 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

2252

14/2011. (II. 22.) Korm. rendelet Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról szóló 49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2272

5/2011. (II. 11.) NGM rendelet Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról

2273

6/2011. (II. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait megillető nyugellátással kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

2274

7/2011. (II. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről

2276

8/2011. (II. 23.) NGM rendelet Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet módosításáról

2278

4/2011. (III. 1.) BM rendelet Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról

2279

4/2011. (II. 23.) MNB rendelet A „Mohácsi busójárás” emlékérme kibocsátásáról

2293

2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelet A kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról

2294

3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

2295

1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

2299

7/2011. (II. 18.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről *

2304


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2308

A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

2315

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékéről

2317

A belső ellenőrök, gazdasági vezetők és költségvetési szerv vezetők kötelező szakmai továbbképzéséről

2319

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 2010/2011-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

2320


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szervezeti felépítéséről

2329


HIRDETMÉNYEK

 

II.GAZDASÁG

 


RENDELETEK

 

5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

2332

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

2334

1012/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról

2346

1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról

2440

6/2011. (II. 15.) NGM utasítás Az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő, a megfelelőségértékelő szervezeteket kijelölő bizottságról, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével kapcsolatos hatósági döntések előkészítésének és meghozatalának rendjéről

2440


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2441


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. január 1. és 2011. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2444


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről

2447

III.FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


RENDELETEK

 

7/2011. (II.11.)Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2456

3/2011. (II.11.) KIM rendelet A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól

2456


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumirányítása alá tartozó A Foglalkoztatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2459

költségvetési szervekalapítói okiratai A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Alapító Okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

2462

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2464

A regionális munkaügyi központok Átalakító okirat a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2467

alapító okiratai Átalakító okirat a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2469

Átalakító okirat az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2470

Átalakító okirat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2472

Átalakító okirat a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2474

Átalakító okirat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2475

Átalakító okirat a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történő megszüntetéséről

2477


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A 2011-ben Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

2479

A hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2011. évi felső korlátjának a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti közzétételéről

2479

A foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról

2479

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.