A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. FEBRUÁR 15.,

kedd


 


I. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I.PÉNZÜGY

 


RENDELETEK

 

3/2011. (I. 28.)NGM rendelet1 A kincstári szervezet megváltozásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek, valamint a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

2115

4/2011. (I. 31.) NGM rendelet2 A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

2120

3/2011. (I. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2120


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékéről

2121

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

2232

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésére jogosított szervezetek jegyzékéről

2235


HIRDETMÉNYEK

 

II.GAZDASÁG

 


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A kijelölt és az Európai Bizottságnak és az EGT államoknak bejelentett megfelelőségértékelő szervezet jogosultságának visszavonásáról

2240

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételéről

2240

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, többször módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendeletben meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet közzétételéről

2241

A kijelölt és az Európai Bizottságnak és az EGT államoknak bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek nyilvántartott és közzétett adataiban bekövetkezett változásról

2242

II.GAZDASÁG

 


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A kijelölt és az Európai Bizottságnak és az EGT államoknak bejelentett megfelelőségértékelő szervezet jogosultságának visszavonásáról

2240

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételéről

2240

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, többször módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendeletben meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet közzétételéről

2241

A kijelölt és az Európai Bizottságnak és az EGT államoknak bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek nyilvántartott és közzétett adataiban bekövetkezett változásról

2242

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.