A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. DECEMBER 30.,

péntek


 


I. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 4705 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi CXLVII. törvény Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

5323

2011. évi CXLVIII. törvény A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

5332

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

5334

2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2

5517

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

5586

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A lakásépítési támogatásról

5611

257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

5624

17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

5628

24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet Az ISIN azonosítóról

5628

25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről 3

5631

26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről 4

5632

27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről 5

5633

28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek befektetési szabályzatáról

5634

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

5636

Az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számvitel szabályozásáért felelős miniszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben előírt szakmai és vizsgakövetelményei alapján átdolgozott ajánlott szakképzési programokról 6

5639

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár közleménye A 2010. évi pénzügyi beszámoló közzétételéről

6080

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye A Díjfizetési Szabályzatának módosításáról

6087

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről

6092

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. november 1. és 2011. november 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

6103


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

2011. évi CLV. törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

6110

42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet A megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról

6121

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6188

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A bérgarancia támogatás 2012. évi maximális mértékéről

6226

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség közleménye A Munkavédelmi Bizottság ügyrendjéről

6226

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.