A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. SZEPTEMBER 29.,

csütörtök


 


I. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 3360 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

4707

150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

4707

151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

4709

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

4709

163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről

4711

181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

4711

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

4712

30/2011. (VIII. 22.) NGM rendelet Egyes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatásra vonatkozó miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

4721

33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

4722

10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet A „Clark Ádám” emlékérme kibocsátásáról

4736

11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

4737

12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

4757

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

4762

1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Szociális Családiház-építési Programról

4763

28/2011. (IX. 2.) NGM utasítás Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4764

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

4779

Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki feladatainak ellátásáról

4783

HIRDETMÉNYEK

4790


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

157/2011. (VIII.11.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

4794

160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról *

4794

29/2011. (VIII. 3.)NGM rendelet A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

4804

31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről

4813

41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól

4819

77/2011. ( VIII. 3.) VM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról **

4827

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozat GMO Munkacsoport létrehozásáról

4828

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

4829


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

4832

169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

4847

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

4850

171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

4851

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról *

4861

34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

4861

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

4862

1294/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekről

4863

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A 2011. évi munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

48

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.