A kiadó honlapja

Ön az oldal 58049. látogatója        

Budapest

2011. AUGUSZTUS 31.,

szerda


 


I. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 4010 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi XC. törvény A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról

4163

2011. évi XCIII. törvény A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

4169

2011. évi CXIV. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról *

4174

110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

4254

113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról

4254

129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól

4266

131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról

4269

25/2011. (VII. 5.) NGM rendelet A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról

4271

27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról**

4272

8/2011. (VII. 13.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

4371

9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet A „Bibó István” emlékérme kibocsátásáról

4371


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1239/2011. (VII. 14.) Korm. határozat A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényhez kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

4373

1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításához és működésének megkezdéséhez szükséges forrásokról

4373

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról***

4375


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

4450


A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYE

 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. §-ának (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1)bekezdése alapján a 2010. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

4454

Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár

4454


HIRDETMÉNYEK

 

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi XCVI. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

4464

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről

4494


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat A Fogyasztóvédelmi Tanácsról

4508

25/2011. (VII. 29.) NGM utasítás A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 4/2011. (I. 25.) NGM utasítás módosításáról

4509

26/2011. (VII. 29.) NGM utasítás A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról*

4524


ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Nemzeti Külgazdasági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

4561


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. július 1. és 2011. július 29. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

4563


EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A nemzeti erőforrás miniszter közleménye Felhívás a Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak – 2011. évi elnyerésére

4565

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi XCIX. törvény Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról

4569

2011. évi CV. törvény Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

4570

2011. évi CVI. törvény A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

4605

121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

4622

26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról*

4623

46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

4696


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A Vasútiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásának kezdeményezéséről

4696


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság közleménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról

4697

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 20/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Mátraszőlős Meleg-forrás vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4700

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 21/2011. (EüK14.) OTH közleménye Eger B-117 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4700

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 22/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Szikszó K-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4700

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 23/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Szikszó K-34 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4700

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 24/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Szikszó K-35 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4701

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 25/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Szikszó K-36 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4701

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 26/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Szikszó K-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4701

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 27/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Perőcsény B-7 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4701

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 28/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Balatonszemes K-26 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4701

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 29/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Kesztölc K-9 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4702

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Makó B-235 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4702

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 31/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Békéscsaba B-282 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4702

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 32/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Eger K-21 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4702

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 33/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Tiszakécske K-110 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4702

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 34/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Budapest I. Rác Nagy Forrás gyógyvizének nyilvántartásból való törléséről

4703

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 35/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Hévízi Tó gyógyiszapjának nyilvántartásból való törléséről

4703

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 36/2011. (EüK.14.) OTH közleménye Eger K-15 (AT-10) OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törléséről

4703

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.