A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2011. JÚLIUS 27.,

szerda


 


I. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 3845 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. éviLV. törvény Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról

3972

2011. évi LVII. törvény Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról

3975

2011. évi LXIV. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról

3978

2011. évi LXVI. törvény Az Állami Számvevőszékről

3980

2011. évi LXVIII. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról

3995

2011. évi LXXV. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

3996

87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról

4003

89/2011. (VI. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

4035

95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

4035

108/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

4036

21/2011. (VI. 10.)NGM rendelet A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

4036

22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

4040

23/2011. (VI. 30.) NGM rendelet A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

4043

7/2011. (VI. 6.) MNB rendelet A „Deák téri evangélikus templom” emlékérme kibocsátásáról

4045

7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet* A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről

4047

8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet** A hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

4048

9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet* A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről

4050

10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet** A befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

4051

11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet*** A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről

4052


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

40/2011. (VI. 24.)OGY határozat Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről

4053

1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozat A devizahitelesek helyzetének megerősítéséről

4053

1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról

4055

20/2011. (VI. 10.) NGM utasítás A Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (I. 28.) NGM utasítás módosításáról

4055


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

4072


A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. §-ának (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján a 2010. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

4075

Voláncsalád Nyugdíjpénztár

4075


AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40. §-ának (6) bekezdése, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36. §-ának (1) bekezdése alapján a 2010. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele

4081

Első Regionális Önkéntes Egészségpénztár

4081

IZYS FITT Egészségpénztár

4085

IZYS Önsegélyező Pénztár

4087


HIRDETMÉNYEK

 

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

91/2011. (VI.14.) Korm. rendelet A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

4094

92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

4094

24/2011. (VI. 30.) NGM rendelet A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

4095


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

4096

1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról

4097

44/2011. (VI. 16.) ME határozat A Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottság elnökének kinevezéséről

4099

21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4099


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumirányítása alá tartozóköltségvetési szerv alapító okirata A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

4131


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. május 2. és 2011. május 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

4133

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. június 1. és 2011. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

4137

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról

4142

1210/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2011. június 1–17. között Genfben sorra kerülő 100. ülésszakán való részvételről, valamint a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény és ajánlás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

4143

16/2011. (V. 31.) KüM határozat A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIV. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről

4144


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázati eredményekről

4144

A Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységi területének kibővítéséről

4152

A Sütő- és Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásának kezdeményezéséről

4153


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 11/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Akasztó K-110 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4154

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 12/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Nagykőrös B-700 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4154

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 13/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Eger, Strand I. Nagymedence forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4154

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 14/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Demjén K-11 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4154

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 15/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Dombóvár K-70 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4155

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 16/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Nagykőrös B-648 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4155

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 17/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Debrecen B-2313 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4155

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 18/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Mátraderecske K-3 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4155

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 19/2011. (EüK. 8.) OTH közleménye Mezőkövesd K-50 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

4155

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.