A kiadó honlapja

Ön az oldal 31729. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 29.,

kedd


 


VII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 1260 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TARTALOM

 


I. RÉSZ

 


SZEMÉLYI HÍR

 

17/2008. (IV. 15.) ME h. szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről

458


II. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYMUTATÓ

 

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintő egyéb jogszabály

458


III. RÉSZ

 


AZ ORSZÁGGYŰLÉS HATÁROZATA

 

40/2008. (IV. 17.) OGY h. a 2008–2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról

458


IV. RÉSZ

 


MINISZTERI UTASÍTÁSOK

 

19/2008. (IV. 18.) GKM ut. egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről*

460

20/2008. (IV. 18.) GKM ut. a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 7/2008. (II. 15.) GKM utasítás módosításáról*

460

22/2008. (IV. 18.) GKM ut. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról*

461


V. RÉSZ

 


HIRDETÉS

 

Koller Tibor vállalkozó közforgalmú hajózási tevékenységének meghirdetése

527

K Ö Z L E K E D É S I   É R T E S Í T Ő

2020.10.27.